TUDOR Royal - 帝舵腕錶 - 帝舵表
TUDOR

帝舵腕錶

帝舵腕錶
Set Descending Direction
 1. M28303-0008 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑28毫米, 黃金外圈 HKD 28,300
  暫時缺貨
 2. M28403-0008 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑34毫米, 黃金外圈 HKD 28,700
  暫時缺貨
 3. M28503-0007 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑38毫米, 黃金外圈 HKD 30,000
  暫時缺貨
 4. M28603-0007 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑41毫米, 黃金外圈 HKD 30,400
  暫時缺貨
 5. M28300-0008 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑28毫米, 鮭粉色錶面 HKD 18,300
  暫時缺貨
 6. M28400-0009 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑34毫米, 鮭粉色錶面 HKD 18,700
  暫時缺貨
 7. M28500-0007 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑38毫米, 鮭粉色錶面 HKD 19,600
  暫時缺貨
 8. M28600-0009 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑41毫米, 鮭粉色錶面 HKD 20,000
  暫時缺貨
 9. M28303-0009 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑28毫米, 鑲鑽錶面 HKD 34,100
  暫時缺貨
 10. M28403-0009 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑34毫米, 鑲鑽錶面 HKD 34,500
  暫時缺貨
 11. M28503-0008 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑38毫米, 鑲鑽錶面 HKD 35,800
  暫時缺貨
 12. M28603-0008 TUDOR Royal 鋼錶殼,直徑41毫米, 鑲鑽錶面 HKD 36,200
  暫時缺貨
1