Black Bay 31/36/39/41 S&G - 帝舵腕錶 - 帝舵表
TUDOR

帝舵腕錶

帝舵腕錶
Set Descending Direction
 1. M79683-0001 TUDOR Black Bay 41 S&G 鋼錶殼,直徑41毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 44,600
  暫時缺貨
 2. M79683-0002 TUDOR Black Bay 41 S&G 鋼錶殼,直徑41毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 44,600
  暫時缺貨
 3. M79603-0001 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 41,600
  暫時缺貨
 4. M79663-0002 TUDOR Black Bay 39 S&G 鋼錶殼,直徑39毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 43,300
  暫時缺貨
 5. M79643-0002 TUDOR Black Bay 36 S&G 鋼錶殼,直徑36毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 42,400
  暫時缺貨
 6. M79603-0002 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 41,600
  暫時缺貨
 7. M79663-0001 TUDOR Black Bay 39 S&G 鋼錶殼,直徑39毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 43,300
  暫時缺貨
 8. M79643-0001 TUDOR Black Bay 36 S&G 鋼錶殼,直徑36毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 42,400
  暫時缺貨
 9. M79603-0005 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 41,600
  暫時缺貨
 10. M79603-0006 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 47,400
  暫時缺貨
 11. M79603-0007 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 47,400
  暫時缺貨
 12. M79603-0008 TUDOR Black Bay 31 S&G 鋼錶殼,直徑31毫米,黃金及鋼錶帶 HKD 47,400
  暫時缺貨
1